Dalam acara tersebut, sebanyak 2.000-an santri dengan khidmat dan bahagia mengikuti serangkaian acara di malam pertama itu