Berbagai jenis sampah, kayu kayu yang berserakan serta semak semak belukar dibersihkan hingga menampilkan kebersihan dan keasrian pantai yang menarik untuk didatangi pengunjung