Walaupun perolehan PAD melebihi target ada beberapa sektor penerimaan juga belum mencapai target sebagaimana ditetapkan