Apabila terdakwa tidak mengganti waktu satu bulan sesuai dengan putusan Pengadilan, maka seluruh harta bendanya akan disita, dan apabila tidak mencukupi maka akan dipidana kurungan penjara 2,8 tahun